Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Dịch vụ khác )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Dịch vụ khác )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 16 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG TRỌNG
CEO: Mai Văn Trọng MST: 1000260070 Ngành nghề: Dịch vụ khác
2 34 CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VIỆC
CEO: Nguyễn Xuân Quyết MST: 0305442605 Ngành nghề: Dịch vụ khác
3 41 CÔNG TY TNHH ACACY
CEO: Tô Minh Thuận MST: 0311183243 Ngành nghề: Dịch vụ khác
4 47 CÔNG TY TNHH SỨC BẬT
CEO: Huỳnh Văn Đồng MST: 0309576215 Ngành nghề: Dịch vụ khác
5 84 CÔNG TY CP DỊCH VỤ CHU DU HAI BỐN
CEO: Trần Minh Phương MST: 0306212587 Ngành nghề: Dịch vụ khác
6 113 CÔNG TY CP QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ EMG
CEO: Trương Quốc Hùng MST: 0309533564 Ngành nghề: Dịch vụ khác
7 136 CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ BÌNH AN
CEO: Ngô Bàng Long MST: 0306220122 Ngành nghề: Dịch vụ khác
8 140 CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG
CEO: Trần Quốc Thấn MST: 0100108399 Ngành nghề: Dịch vụ khác
9 177 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT CƠ BẢN
CEO: Hứa Hoài Nam MST: 0304412598 Ngành nghề: Dịch vụ khác
10 178 CÔNG TY CP KẾT NỐI NHÂN TÀI
CEO: Tiêu Yến Trinh MST: 0305202145 Ngành nghề: Dịch vụ khác
11 200 CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHATECO
CEO: Trịnh Văn Ngư MST: 0200686280 Ngành nghề: Dịch vụ khác
12 208 CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH DẦU KHÍ VIỆT NAM
CEO: Vũ Khánh Vinh MST: 0103335223 Ngành nghề: Dịch vụ khác
13 219 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LÀM SẠCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
CEO: Đỗ Hương Giang MST: 0101083330 Ngành nghề: Dịch vụ khác
14 444 CÔNG TY CP NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
CEO: Thân Thế Hà MST: 0102234864 Ngành nghề: Dịch vụ khác
15 463 CÔNG TY CP TƯ VẤN NHÂN LỰC NIC
CEO: Thân Văn Hùng MST: 0101269511 Ngành nghề: Dịch vụ khác