Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Dịch vụ sửa chữa, kinh doanh máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Dịch vụ sửa chữa, kinh doanh máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông )

STT Fast500 Doanh nghiệp