Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Hoạt động in ấn, xuất bản )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Hoạt động in ấn, xuất bản )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 107 CÔNG TY TNHH PHIÊN NHIÊN
2 348 CÔNG TY CP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG
CEO: Lê Huy MST: 0102365521 Ngành nghề: Hoạt động in ấn, xuất bản