Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Hoạt động nghệ thuật, dịch vụ vui chơi, giải trí )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Hoạt động nghệ thuật, dịch vụ vui chơi, giải trí )

STT Fast500 Doanh nghiệp