Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 67 CÔNG TY TNHH DU LỊCH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯƠNG PHONG
2 300 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TRƯỜNG XUÂN
3 440 CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU KIÊN GIANG