Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 18 CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP TRÍ VIỆT
2 35 CÔNG TY TNHH QUỐC HÂM
3 101 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP E NHẤT
4 124 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC
5 199 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI FUNICO
6 236 CÔNG TY TNHH TÂN HỢP THÀNH
7 281 CÔNG TY TNHH AN CƠ BÌNH DƯƠNG
8 318 CÔNG TY CP CƠ ĐỊÊN VÀ XÂY LẮP HÙNG VƯƠNG
9 349 CÔNG TY CP CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
10 403 CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐỨC VIỆT
11 410 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN ĐẠI DŨNG
12 417 CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG
13 433 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP MỸ VIỆT
14 490 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐOÀN MINH