Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, gia công, kinh doanh các sản phẩm từ kim loại )

STT Fast500 Doanh nghiệp