Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất giấy và kinh doanh các sản phẩm từ giấy )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất giấy và kinh doanh các sản phẩm từ giấy )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 125 CÔNG TY CP TIẾN THÀNH
2 147 CÔNG TY TNHH GIẤY TRƯỜNG XUÂN
3 182 CÔNG TY TNHH VĨNH XUÂN
4 190 CÔNG TY TNHH AN THỊNH
5 256 CÔNG TY CP SAO MAI
6 350 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC HẢO
7 354 CÔNG TY TNHH GIẤY BÌNH CHIỂU
8 364 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHẤT KIẾN
9 408 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU GIẤY HỒNG HẢI
10 466 CÔNG TY CP BAO BÌ KINH BẮC