Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất kim loại: sắt, thép, gang, kim loại màu… )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất kim loại: sắt, thép, gang, kim loại màu… )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 66 CÔNG TY CP 190
2 89 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG ANH
3 172 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP LINH