Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 56 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-TM-DV HẢI BÌNH
2 121 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT MỎ BẮC TRUNG BỘ
3 126 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ NAM BỘ-MICCO
4 142 CÔNG TY TNHH SƠN LIÊN HỢP
5 162 CÔNG TY TNHH FSI VIỆT NAM
6 327 CÔNG TY CP ĐÔNG NAM DƯỢC TRƯỜNG SƠN
CEO: Võ Thị Kiên MST: 0310620130 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác
7 425 CÔNG TY TNHH SƠN K.O.V.A
8 455 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN VIỆT SINH
CEO: Phan Thanh Hải MST: 1100719199 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh hóa chất khác
9 465 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ TÂN NAM PHÁT
10 468 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ LÂM
11 480 CÔNG TY CP HÃNG SƠN ĐÔNG Á