Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh hóa mỹ phẩm )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh hóa mỹ phẩm )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 53 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV VĨNH TƯỜNG HƯNG
2 405 CÔNG TY TNHH MINH THÁI
3 419 CÔNG TY TNHH HOA SEN VIỆT