Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh nhựa và các sản phẩm từ nhựa )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh nhựa và các sản phẩm từ nhựa )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 137 CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN PHÚ SĨ
2 146 CÔNG TY CP BAO BÌ VIỆT NAM
3 169 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỰA BAO BÌ VIỆT PHÁT
4 186 CÔNG TY TNHH BAO BÌ SAPHIA
5 229 CÔNG TY TNHH HÀ DŨNG
6 242 CÔNG TY CP NHỰA THĂNG LONG
7 271 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG SẢN XUẤT BAO BÌ VIỆT
8 296 CÔNG TY CP NHỰA THỰC PHẨM STD
9 326 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHỰA XỐP NAM PHƯƠNG
10 334 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM ĐỨC
11 382 CÔNG TY MAI PHƯƠNG
12 404 CÔNG TY TNHH VÀ THƯƠNG MẠI TINH UY
13 414 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA TÂN HIỆP HƯNG
14 429 CÔNG TY CP CASABLANCA VIỆT NAM
15 470 CÔNG TY CP NHỰA CÚC PHƯƠNG
16 484 CÔNG TY TNHH TRẦN THÀNH