Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 63 CÔNG TY CP SỢI PHÚ ANH
CEO: Nguyễn Đình Hinh MST: 3301393631 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
2 289 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHƯỚC
3 301 CÔNG TY TNHH DỆT PHÚ THỌ
CEO: Nguyễn Văn Hà MST: 2600251785 Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sợi, dệt
4 345 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HANA
5 464 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIÊN THẠNH