Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, điện tử, điện lạnh… )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, điện tử, điện lạnh… )

STT Fast500 Doanh nghiệp