Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 155 CÔNG TY TNHH H & C
2 228 CÔNG TY CP DINH DƯỠNG QUẢNG LỘC
3 314 CÔNG TY TNHH LẠC HỒNG
4 374 CÔNG TY TNHH NUTRECO
5 431 CÔNG TY TNHH VIMARK