Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh thuốc, hóa dược, dược liệu và thiết bị y tế )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh thuốc, hóa dược, dược liệu và thiết bị y tế )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 68 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM
2 93 CÔNG TY CP GON SA
3 96 CÔNG TY CP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
4 120 CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP QUỐC TẾ
5 139 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT THÁI
6 160 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
7 167 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ
8 176 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HOÀ PHÁT
9 254 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO
10 276 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 2-9 TP. HỒ CHÍ MINH
11 283 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÚ Y TÂN TIẾN
12 308 CÔNG TY CP MEDION VIỆT NAM
13 322 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG
14 368 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM GIA LINH
15 379 CÔNG TY CP THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM
16 418 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA
17 457 CÔNG TY CP DƯỢC MỸ PHẨM TENAMYD
18 476 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH