Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 29 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN PHÚC
2 57 CÔNG TY TNHH HÒA XÁ
3 74 CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
4 100 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ KIÊN GIANG
5 161 CÔNG TY CP BÊ TÔNG HOÀ CẦM-INTIMEX
6 221 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HÙNG ANH
7 223 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI PHƯƠNG
8 248 CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG
9 293 CÔNG TY CP BICEM
10 303 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VÀ XÂY LẮP PETROLIMEX
11 324 CÔNG TY TNHH MTV BÊ TÔNG TICCO
12 343 CÔNG TY CP XÂY DỰNG QUẢNG NINH
13 355 CÔNG TY CP BÊ TÔNG HỒNG HÀ
14 381 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
15 389 CÔNG TY CP SỨ THIÊN THANH