Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh máy móc, thiết bị khác )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh máy móc, thiết bị khác )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 8 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ BSI
2 12 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN 911
3 135 CÔNG TY TNHH MTV KỸ NGHỆ LẠNH Á CHÂU
4 260 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HÀNG HẢI - MECOM
5 268 CÔNG TY CP CƠ KHÍ HỒNG KÝ
6 370 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ AN TOÀN VIỆT NAM
7 439 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1