Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh xe máy và phụ tùng xe máy )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh xe máy và phụ tùng xe máy )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 92 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIỆT NHẬT
2 132 CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN XE MÁY DETECH
3 148 CÔNG TY TNHH THU THUỶ
4 151 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG THÀNH
5 154 CÔNG TY TNHH TIẾN THU
6 194 CÔNG TY TNHH SƠN THANH PHONG
7 263 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÂN THÀNH
8 270 CÔNG TY TNHH XE MÁY PHÁT THỊNH
9 277 CÔNG TY TNHH AN CHÂU CHƯƠNG
10 295 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC ANH
11 346 CÔNG TY TNHH XE MÁY BÌNH MINH
12 393 TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH
13 453 CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG
14 498 CÔNG TY CP TOYOTA VINH