Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ gia súc, gia cầm )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ gia súc, gia cầm )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 39 CÔNG TY TNHH ĐẮC VINH
2 193 CÔNG TY CP CHĂN NUÔI MITRACO
3 220 CÔNG TY TNHH LỢN GIỐNG HẠT NHÂN DABACO