Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ trồng trọt )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 97 CÔNG TY TNHH SAO VIỆT TUYÊN QUANG
2 284 CÔNG TY TNHH THỊNH ĐỨC
3 385 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC HÀ BẮC