Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Vận tải đường thủy )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Vận tải đường thủy )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 165 CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ BÌNH MINH
CEO: Vũ Xuân Bình MST: 0200663910 Ngành nghề: Vận tải đường thủy
2 493 CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO
CEO: Nguyễn Ngọc Thạch MST: 0105275178 Ngành nghề: Vận tải đường thủy