VietNamReport  |  Vnr500  |  Fast500  |  V1000  |  VEF  |  Vietnammonitor

CÔNG TY TNHH TAKAKO VIỆT NAM
Giám đốc/Tổng giám đốc: Nakamura Hidekazu
Mã số thuế: 3700483421
Điện thoại: +84-0650-378295
Số máy Fax: +84-0650-378295
Địa chỉ: 27 Đại Lộ Độc Lập - KCN Việt Nam - Singapore 1- Xã Bình Hòa - Huyện Thuận An - Tỉnh Bình Dương
Email: a-thu@takakovietnam.com
Trang chủ: http://