BenThanh Tourist ra mắt Hội đồng quản trị mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025

14/07/2020

Chuyên mục:

Ngày 26/6/2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BenThanh Tourist) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ năm 2020 – 2025. Đại hội thông qua nhiều nội dung có ảnh hưởng quan trọng tới chiến lược phát triển của BenThanh Tourist trong tương lai.

Đại hội đã lắng nghe các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Năm 2019, doanh thu toàn công ty đạt 982,61 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 15,72 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính tăng 16,53% so với kế hoạch, tăng 44,15% so với cùng kỳ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của BenThanh Tourist có ý nghĩa như một cột mốc, khép lại nhiệm kỳ 2015 – 2020  và bắt đầu một hành trình mới với nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong những nội dung quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp tới những quyết sách chiến lược và tương lai phát triển của BenThanh Tourist.

HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 do ông Vũ Đình Quân (TGĐ BenThanh Tourist nhiệm kỳ 2015 – 2020) được các thành viên HĐQT tín nhiệm trao giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên, ông Nguyễn Phước Bảo Anh, ông Đặng Thanh Hải và bà Đặng Thị Thi Thanh đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT. Đại hội cũng đã bỏ phiếu thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm: ông Nguyễn Minh Hùng đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Kiểm soát, ông Thái Minh Duy và bà Đặng Thị Hồng Vân là thành viên.

 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội

Sự kiện HĐQT BenThanh Tourist nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt là một cột mốc quan trọng, có nhiều ý nghĩa cho việc dẫn dắt công ty vượt qua mọi khó khăn thử thách trong chặng đường tới, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid -19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng, làm suy thoái nền kinh tế trong nước và quốc tế. Nhận nhiệm vụ người đứng đầu công ty trong thời điểm này vinh dự lớn lao nhưng đồng thời cũng đem tới rất nhiều sự trăn trở khi gánh vác trọng trách” – ông Vũ Đình Quân – Tân Chủ tịch HĐQT BenThanh Tourist, phát biểu trước thềm nhiệm kỳ mới.

Ông Vũ Đình Quân - Tân Chủ tịch HĐQT BenThanh Tourist phát biểu tại đại hội

Đối diện với thử thách cam go của thị trường, chiến lược phát triển trong giai đoạn 2020 – 2025 của BenThanh Tourist được dự kiến sẽ tập trung vào các định hướng lớn: Tái cơ cấu kinh doanh, tăng trưởng có chọn lọc, gắn với hiệu quả; Năng cao năng lực tài chính, củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh; Đẩy mạnh phát triển chất lượng các sản phẩm, dịch vụ; Xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, các cơ chế quản trị và điều hành theo mô hình hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; Đặc biệt chú trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực và tiếp tục hoàn thiện, phát huy những giá trị cốt lõi của văn hóa công ty.

BenThanh Tourist