Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Tỉnh Sóc Trăng )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Tỉnh Sóc Trăng )

STT Fast500 Doanh nghiệp