Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Truyền hình, phát thanh, phim ảnh )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Truyền hình, phát thanh, phim ảnh )

STT Fast500 Doanh nghiệp