Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU

08/06/2020

Chuyên mục:

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vừa được Quốc hội thông qua.