SCTV phát sóng kênh THVL1 HD và THVL2 HD trên THC kỹ thuật số

02/06/2017

Chuyên mục:

Kể từ 0h00 ngày 29/04/2017, Truyền hình cáp SCTV phát sóng kênh THVL1 HD và THVL2 HD trên THC kỹ thuật số SCTV.


Theo đó, phát sóng kênh THVL1HD thay thế kênh SCTV HD Phim Việt (kênh phát trùng vị trí số 244) trên hệ thống THC kỹ thuật số SCTV. Phát sóng kênh THVL2 HD thay thế kênh SCTV Phim Tổng hợp (kênh phát trùng vị trí số 245) trên hệ thống THC kỹ thuật số SCTV.
 
Như vậy, tính đến nay tổng cộng hệ thống THC kỹ thuất số SCTV có trên 180 kênh, trong đó có trên 130 kênh truyền hình SDTV và 50 kênh truyền hình HDTV.
 
Theo Thanh Tâm
 
sctv.com.vn