VVS phát hành thành công hơn 1 triệu cổ phiếu ESOP

06/11/2023

Chuyên mục:

Công ty CP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (MCK: VVS) đã phát hành thành công cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2023 (ESOP).

Ngày 25/09/2023, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã công bố việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của VVS trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ www.ssc.gov.vn.

Ngày 03/11/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID - MCK: VVS) đã phát hành thành công 1.025.000 cổ phiếu ESOP, tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với mức giá 14.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Mục đích phát hành cổ phiếu đợt này nhằm ghi nhận sự cống hiến, gắn bó, nỗ lực của cán bộ nhân viên cho sự phát triển của VIMID, tạo động lực để cán bộ nhân viên cố gắng và phát triển hơn nữa trong công việc, đồng thời tạo sự gắn kết lâu dài giữa cán bộ nhân viên với Công ty. Đây cũng là sự khuyến khích, động viên từ VIMID giúp nâng cao vai trò và trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ nhân viên; thu hút và giữ chân những cán bộ tâm huyết, giàu năng lực và kinh nghiệm để giúp hệ thống toàn công ty luôn hoạt động vững vàng, phát triển mạnh mẽ. 

Bên cạnh đó, việc phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh theo đúng nội dung đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2023/ NQ-ĐHĐCĐTN-MVN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VIMID ngày 22/04/2023.

VIMID đã chính thức đưa 20,5 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCOM với mã chứng khoán VVS từ ngày 7/10/2022. Hoạt động kinh doanh chính của VIMID là nhập khẩu, phân phối và bảo hành, bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô tải. VIMID là nơi làm việc của hơn 400 cán bộ nhân viên tại hơn 20 chi nhánh trên toàn quốc. Tính đến nay, VIMID đã phục vụ hàng triệu khách hàng và đóng góp vào ngân sách Nhà nước mỗi năm hàng trăm tỷ đồng.

 Công ty CP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam