Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Công nghiệp đóng tàu )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Công nghiệp đóng tàu )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 274 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN VIỄN ĐÔNG
CEO: Bùi Văn Công MST: 0301348954 Ngành nghề: Công nghiệp đóng tàu