Phương pháp xếp hạng FAST500

25/02/2019

Chuyên mục:

Hội đồng tư vấn

Là các chuyên gia, các cố vấn trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thương hiệu cũng như tạo lập diễn đàn trao đổi trong cộng đồng thành viên CLB 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

  Quốc tế
 • Giáo sư John Quelch
 • Giáo sư Thomas E.Patterson
 • Viện Nghiên cứu đổi mới truyền thông Hoa Kỳ - Institution of Innovation for Media
 • Diễn đàn toàn cầu Boston, Hoa Kỳ.
 • Công ty Tư vấn Toàn cầu Corr Analytics, New York, Hoa Kỳ
 • Các giáo sư, các chuyên gia về marketing và tư vấn thương hiệu từ các trường ĐH quốc tế và các tập đoàn hàng đầu thế giới
  Trong nước
 • Báo VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông: đơn vị hỗ trợ về truyền thông và quảng cáo
 • Các chuyên gia VNR Research Division của Vietnam Report JSC.
Quy trình xếp hạng

Giai đoạn 1: Lựa chọn những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xếp hạng

Các doanh nghiệp được xếp hạng trong FAST500 năm 2019 đảm bảo những tiêu chí sau đây:

 
 • Là các doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo pháp luật Việt Nam và hoạt động ổn định hơn 4 năm tính đến thời điểm công bố xếp hạng

 • Có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm về doanh thu trong giai đoạn 2014-2017 (tính theo chỉ tiêu tăng trưởng kép CAGR) cao

 • Có hiệu quả kinh doanh tốt

 • Chấp hành tốt luật pháp và chính sách của Nhà nước.

Giai đoạn 2: Xếp hạng doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng FAST500 năm 2019

Các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn (sau khi lọt qua giai đoạn 1) được xếp hạng khách quan dựa theo tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình (CAGR) giai đoạn 2014-2017 và các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh (tổng tài sản, lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng tài sản...).

Giai đoạn 3: Công bố xếp hạng
 • Tháng 3 năm 2019: Bảng Xếp hạng FAST500 được công bố trên website chương trình: www.fast500.vn và các phương tiện thông tin đại chúng

 • Dự kiến ngày 19 tháng 04 năm 2019: Lễ Công bố và tôn vinh doanh nghiệp thuộc Bảng Xếp hạng FAST500 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 4: Tổ chức các hoạt động định kỳ của Câu lạc bộ FAST500

 • Các hoạt động của Câu lạc bộ FAST500 được tiến hành định kỳ trong cả năm. Vui lòng xem thông tin chi tiết và các hoạt động dành cho hội viên Câu lạc bộ FAST500.

Theo Vietnam Report