Phương pháp xếp hạng FAST500

07/03/2018

Chuyên mục:

Hội đồng tư vấn


Là các chuyên gia, các cố vấn trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thương hiệu cũng như tạo lập diễn đàn trao đổi trong cộng đồng thành viên CLB 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

  Quốc tế
 • Giáo sư John Quelch
 • Giáo sư Thomas E.Patterson
 • Viện Nghiên cứu đổi mới truyền thông Hoa Kỳ - Institution of Innovation for Media
 • Diễn đàn toàn cầu Boston, Hoa Kỳ.
 • Công ty Tư vấn Toàn cầu Corr Analytics, New York, Hoa Kỳ
 • Các giáo sư, các chuyên gia về marketing và tư vấn thương hiệu từ các trường ĐH quốc tế và các tập đoàn hàng đầu thế giới
  Trong nước
 • Báo VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông: đơn vị hỗ trợ về truyền thông và quảng cáo
 • Các chuyên gia VNR Research Division của Vietnam Report JSC.
Quy trình xếp hạng

Giai đoạn 1: Lựa chọn những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xếp hạng
Các doanh nghiệp được xếp hạng trong FAST500 năm 2018 đảm bảo những tiêu chí sau đây:
 
 • Là các doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động ổn định hơn 4 năm tính đến thời điểm công bố xếp hạng

 • Có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm về doanh thu trong giai đoạn 2013 - 2016 (theo chỉ tiêu tăng trưởng kép Compound Annual Growth Rate - CAGR) cao so với mức trung bình ngành.

 • Có hiệu quả kinh doanh cao so với mức trung bình của các doanh nghiệp trong ngành kinh doanh chính của doanh nghiệp.

 • Chấp hành tốt luật pháp và chính sách của Nhà nước.
Giai đoạn 2: Xếp hạng doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng FAST500 năm 2018
 • Các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn (sau khi lọt qua giai đoạn 1) được xếp hạng khách quan từ cao xuống thấp theo tốc độ tăng trưởng về doanh thu trung bình (tính theo CAGR) trong giai đoạn 2013 - 2016, kết hợp với tiêu chí về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Giai đoạn 3: Công bố xếp hạng
 • Tháng 3 năm 2018: Bảng Xếp hạng FAST500 được công bố trên website chương trình: www.fast500.vn và các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Dự kiến ngày 18 tháng 04 năm 2018: Lễ Công bố và tôn vinh doanh nghiệp thuộc Bảng Xếp hạng FAST500 được tổ chức tại TP.Hà Nội.

Giai đoạn 4: Tổ chức các hoạt động định kỳ của Câu lạc bộ FAST500

 • Các hoạt động của Câu lạc bộ FAST500 được tiến hành định kỳ trong cả năm. Vui lòng xem thông tin chi tiết và các hoạt động dành cho hội viên Câu lạc bộ FAST500.

Theo Vietnam Report