Phương pháp xếp hạng FAST500

25/02/2019

Chuyên mục:

Hội đồng tư vấn

Là các chuyên gia, các cố vấn trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thương hiệu cũng như tạo lập diễn đàn trao đổi trong cộng đồng thành viên 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

 • Quốc tế
  • Giáo sư John Quelch
  • Giáo sư Thomas E.Patterson
  • Viện Nghiên cứu đổi mới truyền thông Hoa Kỳ - Institution of Innovation for Media
  • Diễn đàn toàn cầu Boston, Hoa Kỳ.
  • Các giáo sư, các chuyên gia về marketing và tư vấn thương hiệu từ các trường ĐH quốc tế và các tập đoàn hàng đầu thế giới
 • Trong nước
  • Báo VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông: đơn vị hỗ trợ về truyền thông và quảng cáo
  • Các chuyên gia VNR Research Division của Vietnam Report JSC.

 

Quy trình xếp hạng

Giai đoạn 1: Lựa chọn những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xếp hạng

Các doanh nghiệp được xếp hạng trong FAST500 đảm bảo những tiêu chí sau đây:

Là các doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo pháp luật Việt Nam và hoạt động ổn định hơn 4 năm tính đến thời điểm công bố xếp hạng

Có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm về doanh thu trong giai đoạn 4 năm liên tiếp (tính theo chỉ tiêu tăng trưởng kép CAGR) cao

Có hiệu quả kinh doanh tốt

Chấp hành tốt luật pháp và chính sách của Nhà nước.

Giai đoạn 2: Xếp hạng doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng FAST500

Các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn (sau khi lọt qua giai đoạn 1) được xếp hạng khách quan dựa theo tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình (CAGR) giai đoạn 4 năm gần nhất và các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh (tổng tài sản, lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng tài sản...).

Giai đoạn 3: Công bố xếp hạng

Bảng Xếp hạng FAST500 được công bố trên website chương trình: www.fast500.vn và các phương tiện thông tin đại chúng

Giai đoạn 4: Tổ chức các hoạt động định kỳ của Chương trình FAST500

Các hoạt động của Chương trình FAST500 được tiến hành định kỳ trong cả năm.

 

Theo Vietnam Report