Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Dịch vụ truyền thông, thông tin )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 13 CÔNG TY TNHH PHIM ÁNH SÁNG XANH
CEO: Lê Thị Tuý Nga MST: 0305597454 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
2 69 CÔNG TY CP VIỄN THÔNG VTC
CEO: Lê Xuân Tiến MST: 0301888195 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
3 71 CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KT TRUYỀN THÔNG HTV
4 134 CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
CEO: Dương Thành Long MST: 0105416171 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
5 168 CÔNG TY TNHH MỄ TÂN
CEO: Dalena Do MST: 0302193728 Ngành nghề: Dịch vụ truyền thông, thông tin
6 347 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BIỂN XANH
7 353 CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI VÀNG
8 426 CÔNG TY CP TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX