Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Khai thác và xử lý nước sạch )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Khai thác và xử lý nước sạch )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 143 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
2 496 CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
CEO: Đặng Văn Ngọ MST: 2200107297 Ngành nghề: Khai thác và xử lý nước sạch