Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh, phân phối điện )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh, phân phối điện )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 257 CÔNG TY CP QUẢN LÝ KINH DOANH ĐIỆN THANH HOÁ
2 486 CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG