Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, sửa chữa, kinh doanh ô tô và phụ tùng ô tô )

STT Fast500 Doanh nghiệp