Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh cao su và sản phẩm từ cao su )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh cao su và sản phẩm từ cao su )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 31 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HIỀN QUẢNG TRỊ
2 224 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TÂN BÌNH
3 372 CÔNG TY TNHH MOUSSE NGỌC CƯỜNG