Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Vận tải đường bộ, đường sắt, đường ống )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Vận tải đường bộ, đường sắt, đường ống )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 73 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH
2 77 CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT
3 81 CÔNG TY CP ĐỨC VIỆT 568
4 91 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI DH
5 108 CÔNG TY TNHH HỢP MẠNH
6 187 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TRUNG THÀNH
7 204 CÔNG TY TNHH MTV HƯỚNG TÂM
8 231 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
9 307 CÔNG TY TNHH BÌNH MINH TẢI
10 357 CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG XANH VIỆT NAM
11 371 CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN TRƯỜNG HAI
12 375 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HỒNG HÀ
13 432 CÔNG TY CP VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2
14 485 CÔNG TY CP TÂN CẢNG BẾN THÀNH