LỄ CÔNG BỐ TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGÀNH DU LỊCH - LỮ HÀNH NĂM 2019

  
LỄ CÔNG BỐ BXH VNR500 – 2013

LỄ CÔNG BỐ TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGÀNH DU LỊCH - LỮ HÀNH NĂM 2019

Chủ đề: Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Du lịch - Lữ hành năm 2019

Thời gian: 09/01/2020

Địa điểm: InterContinental Hanoi Landmark

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH

TÀI TRỢ CHÍNH

TÀI TRỢ TRUYỀN THÔNG

 

Mẫu đăng ký (bản fax):

 

Mẫu đăng ký (online):

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

 

Mẫu đăng ký tham dự (bản fax):

 

Mẫu đăng ký tham dự (online):