Lễ công bố Top 10 Công ty Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2023

  
LỄ CÔNG BỐ BXH VNR500 – 2013

Lễ công bố Top 10 Công ty Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2023

Chủ đề: Vietnam Report xây dựng và phát triển Chương trình Top 10 Công ty ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng với mục đích từng bước tạo dựng một giá trị và thương hiệu đẳng cấp, có uy tín rộng rãi được cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế ghi nhận.

Thời gian: Tháng 5/2023

Địa điểm:

ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH 

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0389 618 468