Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thông )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thông )

STT Fast500 Doanh nghiệp