Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đóng gói, ăn liền, đồ hộp )

STT Fast500 Doanh nghiệp