Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
( Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế )

STT Fast500 Doanh nghiệp