Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
( Sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, xe có động cơ và phụ kiện )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy, xe có động cơ và phụ kiện )

STT Fast500 Doanh nghiệp