Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, truyền tải, phân phối điện )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Sản xuất, truyền tải, phân phối điện )

STT Fast500 Doanh nghiệp