MIC 6 tháng đầu năm 2017 doanh thu đạt 1.016 tỷ đồng, lợi nhuận tăng trưởng 23%

26/07/2017

Chuyên mục:

Tính đến hết tháng 6/2017, tổng doanh thu của Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (Mã CK: MIG) đạt 1.016 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 47% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 74,2 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chỉ tăng trưởng khoảng 8%, MIG đã quyết liệt thực hiện phương châm tăng trưởng nhanh – khác biệt – bền vững và hiệu quả, hoạt động kinh doanh của MIG đã tiếp tục tăng trưởng ngoạn mục, bứt phá, đạt hiệu quả cao, doanh thu đạt 1.016 tỷ đồng, tăng trưởng 17%; trong đó hoạt động bancassuarance tăng trưởng 52%, bảo hiểm con người tăng trưởng 14%, đặc biệt hoạt động đầu tư tăng trưởng cao 81%. Tính đến 30/6/2017, tổng nguồn vốn và quỹ cho hoạt động đầu tư của MIG đạt gần 1.400 tỷ đồng.

MIG hiện có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, đứng thứ 6 về thị phần trong khối bảo hiểm phi nhân thọ. Được biết MIG cũng đang tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài để tăng năng lực tài chính, quản trị và phấn đấu trở thành Top 5 trước năm 2020. 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI